/Zmiany w rozliczaniu paliwa
Zmiany w rozliczeniu

Zmiany w rozliczaniu paliwa

1 lipca 2015 jest ważnym dniem, dla wszystkich przedsiębiorców, obojętnie tych, którzy pracują w domu, czy też tych, którzy prowadza większe firmy. Tego dnia  wchodzą w życie zmiany dotyczące zmiany odliczania podatku VAT.

Zmiany te są związane z wprowadzonym art. 12 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312), które wygasają.

Co się zmienia?

Zostaje zniesiony zakaz o odliczaniu podatku VAT od nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych oraz niektórych innych pojazdów samochodowych, które możesz wykorzystywać do celów związanych z działalnością gospodarczą oraz do celów prywatnych czyli tzw. celów „mieszanych”.

Zmiana ta powoduje, iż teraz podatek od paliw będziesz rozliczał tak jak pozostałe wydatki związane z posiadaniem samochodu zarejestrowanego na działalność gospodarcza. Przysługuje Tobie prawo odliczenia podatku VAT w wysokości 50%

Faktura wystawiona po 1 lipca.

Jeżeli paliwo zostało zakupione przed dniem wejścia zmian w rozliczaniu podatku, to po mimo, że faktura zostanie wystawiona, w okresie,w którym prawo się zmieniło, zmiany tego zakupu nie dotyczą.

Od jakich samochodów odliczysz?

Zmiany te dotyczą pojazdów spełniających kilka warunków:

  • pojazd musi posiadać ciężar do 3,5 tony
  • powinien być konstrukcyjnie przystosowane do wykorzystywania także do celów prywatnych.
  • powinien być pojazdem maksymalnie 9 osobowym warz z kierowcą.
Nie odliczysz VAT-u od motorowerów oraz ciągników rolniczych.

Kiedy odliczysz 100%?

Możliwość odliczenia całkowitego podatku VAT od nabycia paliwa napędowego dotyczy wtedy, kiedy pojazd nie ma konstrukcyjnego przystosowania także do celów prywatnych lub są zgłoszone w ewidencji jako samochody do celów wyłącznie firmowych, są zgłoszone na druku VAT-26.

Ustawa mówi o tym, że takimi pojazdami są:

  • pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewożenia co najmniej 10 osób z kierowcą
  • związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Przeznaczenia pojazdu jest zawarte w ewidencji pojazdów firmy,
  • jeżeli jest  umowa z pracownikiem na użytkowanie pojazdów do celów prywatnych, wtedy nie ma możliwości odliczenia 100%  VAT-u
TAGS: