/Zarabiasz z Uber? Podziel się z państwem!
Uber

Zarabiasz z Uber? Podziel się z państwem!

Będąc w tematyce możliwości zarabiania przez internet, warto zwrócić uwagę na możliwości jakie daje nam korzystanie z aplikacji. Wykorzystując jej predyspozycję oraz funkcje można wygenerować pewien przychód. Dobrym przykładem tego jest Uber – aplikacja za pomocą której każdy może skorzystać z Twojej usługi transportu zamiast korzystać z korporacji taksówkarskiej, a przy tym  jeszcze zaoszczędzić. Daje to dla przeciętnego Kowalskiego,posiadającego samochód, możliwość zyskania dodatkowych funduszy.

Tych wszystkich, którzy  myślą, że takim zarobkiem z nikim nie należy się dzielić
„Ministerstwo Finansów informuje, że dochody osób fizycznych uzyskane z tytułu świadczenia usług transportowych z wykorzystaniem tej aplikacji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Obowiązek zapłaty podatku od uzyskanych dochodów powstaje niezależnie od spełnienia warunków do wykonywania działalności gospodarczej przewidzianych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm).

Oznacza to, że niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź obowiązku uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób nie ma wpływu na powstanie i zakres obowiązków podatkowych.
Osoby fizyczne osiągające dochody z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Uber powinny samodzielnie wypełniać obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych.”
Źródło: Ministerstwo Finansów

TAGS: