/Własna firma a konto bankowe
konto firmowe

Własna firma a konto bankowe

Planując założenie działalności gospodarczej  zapewne sporządzasz listę zadań jakie musisz wykonać by móc prowadzić własną działalność gospodarczą. Nagle orientujesz się, że punktów tych  robi się coraz więcej. Tak, zgadzam się z Tobą, w porównaniu do innych krajów pomimo wielu zmian wciąż jesteśmy w tyle jeżeli chodzi o założenie własnej działalności gospodarczej. Ale skupmy się na jednym punkcie – konto w banku

Konto osobiste a firmowe

W dzisiejszych czasach konto w banku jest już rzeczą normalną, bez której, nie można w pełni funkcjonować.W codziennej pracy, potrzebne jest do otrzymania wypłaty, ułatwia opłacanie rachunków oraz natychmiastowe przelanie pieniędzy innej osobie. W przypadku prowadzenia firmy jest to obowiązek. Potrzebne jest one nam do opłacenia takich podstawowych wydatków jak np. ZUS czy rozliczenie się z urzędem Skarbowym. Przed każdym nowym przedsiębiorcą, pojawią się pytania czy jeżeli chciałbym prowadzić biznes w postaci działalności gospodarczej a nie w formie spółki to czy też potrzebuję konta? A jeżeli to jest działalność gospodarcza to w jakim celu potrzebne mi 2  konta?

W tym przypadku polskie prawo nie zmusza obywateli prowadzących własne działalności gospodarcze do posiadania  dwóch kont. Można podać swoje konto osobiste, do celów firmowych. Ważne jest,aby aktualny nr rachunku bankowego był wpisany do CEIDG. Niezaktualizowanie tego wpisu, grozi karą grzywny w wysokości do 3 000 PLN.

Należy także pamiętać o tym, że prawo zmusza nas do wykonywania transakcji, metodą bezgotówkową oprócz opłacania należności w urzędach także w przypadku:

  • Kiedy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca,
  • Kiedy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji (art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dotyczy tylko transakcji firma-firma.

Ile kosztuje taka przyjemność?

Jeżeli chodzi o konta osobiste przyzwyczajeni jesteśmy przez wiele banków do braku opłat przy korzystaniu z takiej usługi, nielimitowanych bezpłatnych przelewów, zero kosztów za prowadzenie, wypłacanie gotówki oraz wiele innych dobrodziejstw jak np. darmowe przelewy natychmiastowe.

W przypadku kont firmowych także możemy znaleźć banki, które w swojej ofercie mają takie produkty. Niestety są też banki, które chcą na tym zarobić. W takim przypadku prowadzenie rachunku bankowego, będzie wydatkiem rzędu kilkuset złoty miesięcznie. Kwota ta jest uzależniona od ilości pieniędzy jaką będziemy obracać.

Wady i zalety

Tak jak wszystko, tak też używanie jednego rachunku do wspólnych celów  oraz ich rozdzielenie  ma swoje plusy i minusy.

Korzyścią przemawiającą za założeniem oddzielnego konta bankowego dla firmy może być rozdzielne finansów osobistych od firmowych. Podczas kontroli, jaką mogą zaserwować nam urzędy, będą mieli oni wgląd tylko do rozliczeń finansowych  firmy nie prześwietlając Twoich prywatnych środków.

Na co zwracać uwagę przy wyborze?

Jeżeli zależy Ci, aby Twój rachunek firmowy został założony na jak najlepszych warunkach, przy jego wyborze zwróć uwagę na takie kwestie jak:

  • Koszt prowadzenia rachunku
  • możliwość kart dla pracowników
  • ilość punktów wpłat o raz wypłat gotówki
  • koszt przelewu do ZUS-u oraz urzędu Skarbowego
  • opłaty prowizyjne za różne usługi bankowe
  • formy zabezpieczenia dostępu do rachunku
  • formy dostępu do rachunku bankowego ( telefon, aplikacja mobilna,  strona internetowa, oddział banku)