/Prawo autorskie – nie łam go
Prawa autorskie

Prawo autorskie – nie łam go

Codziennie świadomie, bądź nieświadomie tysiące ludzi na całym świecie łamią prawo i nie mam tutaj na myśli przechodzenia przez ulice na czerwonym świetle.

W dobie cyfryzacji ludzie bardzo często korzystają z internetu który niesie ze sobą możliwość korzystania z dużej ilości pracy innych, w postaci między innymi  zdjęć, filmów oraz programów.

Wielu ludzi nie wie iż są one opatrzone prawem autorskim, które często zezwala na korzystania z danej rzeczy bez uiszczenia zapłaty, pod warunkiem przestrzegania wytycznych do wykorzystywania  danego pliku.

Często autorzy zastrzegają sobie niewykorzystywani do celów komercyjnych, bądź zakaz przerabiania.

Pliki takie są najczęściej wstawiane do sieci na  podstawie praw autorskich Creative Commons. Jest to amerykańska organizacja non profit,  której zadaniem jest tworzenie kompromisu między twórczością intelektualną a prawami autorskimi dzięki czemu własności intelektualne twórców za ich zgodą mogą być udostępnienie w sieci za darmo z uwzględnieniem praw autorskich.

Dzieła, udostępniane na takiego rodzaju licencji, muszą posiadać jej znaczek, którego miejsce oznaczenia nie jest dokładnie sprecyzowane. Oprócz oznaczenia, powinno ono zawierać też informacje o autorze.

W  Creative Commons istnieją podstawowe 4 prawa autorskie:

1.Uznanie Autorstwa (ang. Attribution (BY))  – licencja ta pozwala na kopiowanie dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy.

2.Użycie Niekomercyjne (ang. Noncommercial (NC))

pozwala na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego           pochodnych tylko w celach niekomercyjnych.

3.Bez Utworów Zależnych (ang. No Derivative Works (ND))

zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie tylko dokładnych (dosłownych) kopii dzieła,   niedozwolone jest jego zmienianie i tworzenie na jego bazie pochodnych.

4.Na Tych Samych Warunkach (ang. Share Alike (SA))

zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie pochodnych dzieł, pod        warunkiem że będą one opublikowane na takiej samej licencji.

Wyróżnianych jest też 6 mieszanych licencji:

•Uznanie Autorstwa (CC-BY)

•Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC)

•Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-NC-SA)

•Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Bez Utworów Zależnych (CC-BY-NC-ND)

•Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA) (jest to licencja najbardziej zbliżona do GNU FDL)

•Uznanie Autorstwa – Bez Utworów Zależnych (CC-BY-ND)