/Jak założyć działalność gospodarczą?
Jak założyć działalność gospodarczą

Jak założyć działalność gospodarczą?

Wiele osób ma już dość pracy na etacie i chciałoby zacząć pracować na własny rachunek. Są też tacy,  którzy wpadli na jakiś innowacyjny produkt, który chcieliby wcielić w życie i zacząć go sprzedawać. Jedni i drudzy, aby kontynuować swoje plany muszą założyć działalność gospodarczą. W polskim prawie występuje kilka jej rodzai. Są nimi, w uproszczeniu, indywidualna działalność gospodarcza oraz spółki, które dzielimy na osobowe oraz kapitałowe.
Do spółek osobowych zaliczamy :
  • spółkę cywilną,
  • spółkę jawną
  • spółkę partnerską
  • spółkę komandytową
  • spółkę komandytowo akcyjną
Do spółek kapitałowych zaliczamy tylko dwie:
  • spółkę akcyjną
  • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
Najprostsza
Spośród tylu możliwości jedną z najprostszych form jest indywidualna działalność gospodarcza. Pamiętaj, że po mimo takiej nazwy, prowadząc taką działalność gospodarczą możesz zatrudniać innych. Nie zobowiązuje Cię ona do pracy w pojedynkę.
 
Zakładamy
Aby założyć działalność masz do wyboru dwa sposoby złożenia wniosku: przez internet oraz osobiście.
Aby dokonać tego osobiście wystarczy,  że wypełnisz formularz CEIDG-1, dostępny na stronie www.firma.gov.pl, a dokładniej pod tym linkiem https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=1
Po wypełnieniu tego wniosku masz 7 dni, aby zgłosić się do swojego urzędu gminy, gdzie dokonasz potwierdzenia.
Wniosek tez możesz złożyć przez internet korzystając ze strony: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/NewUser.asp:x. Tutaj musisz wybrać jakim podpisem elektronicznym potwierdzisz wniosek. Do wyboru masz dwie opcje: Certyfikat kwalifikowany oraz Profil Zaufany ePUAP.
Kreator, który znajduje się na stronie poprowadzi Cię krok po kroku, dzięki czemu wypełnienie wniosku będzie dla Ciebie o wiele łatwiejsze. Pamiętaj, że możesz je przerwać w dowolnym momencie  i powrócić do tego później, zapisując go na swoim dysku.
 
Formularz internetowy i papiery nie różnią się niczym między sobą. Zawierają takie same pola jak: Twoje dane osobowe, dane identyfikacyjne, do których między innymi zalicza się twój numer pesel, numer dowodu osobistego. Kolejnymi polami, które musisz wypełnić są te związane z Twoim adresem zameldowania. Po podaniu danych związanych z Twoja osobą następnie musisz uzupełnić pole z nazwą Twojej firmy. Pamiętaj, że musi ona zwierać Twoje Imię i nazwisko np. Jan Kowalski Usługi stolarskie. Na tej podstronie musisz również wpisać liczbę osób, które będziesz zatrudniać oraz osób pracujących. Jeżeli będziesz pracować sam to w rubryce odpowiadającej za liczbę pracujących wpisz 1, a w rubryce mówiącej o osobach zatrudnionych  – 0.
Pamiętaj, są to liczby przewidywane. Stan faktyczny, później może być inny.
W kroku drugim wniosku musisz wybrać spośród listy kod PKD. Jest to numer mówiący o rodzaju działalności. Wystarczy, że wybierzesz typ działalności, a system sam przydzieli numer.
 
Na następnym etapie wpisz dane związane z Twoja działalnością takie jak kontakt, adres wykonywanej działalności.
Gdy wszystko wypełniłeś przejdź do kolejnego etapu naciskając przycisk dalej.
Na tej podstronie wybierasz rodzaj Twojego ubezpieczenie i przechodzisz dalej.
Na kolejnej stronie uzupełnij dane Naczelnika Urzędu Skarbowego wybierając z  listy dane urzędu, do którego należysz. Po wybraniu przejdź dalej.
Teraz uzupełnij pola, zaznaczając odpowiednie na temat prowadzenia dokumentacji rachunkowej. Szczegółowe informacje jakie mogą być Tobie potrzebne na tym etapie znajdziesz na stronie www.finanse.mf.gov.pl
Kolejny etap, który przybliży Cię ku końcowi  jest o  tym, gdzie będziesz przechowywał dokumentacje rachunkową. Tutaj wybierz odpowiedni adres.
Przedostatnim etapem który jest nieobowiązkowy jest podanie nr konta bankowego.
Na ostatnim etapie możesz załączyć dodatkowe dokumenty.
Teraz Twój wniosek zostanie przesłany do Ministerstwa Gospodarki. Jeżeli korzystasz z cyfrowego podpisu wystarczy, że naciśniesz przycisk podpisz, a następnie wyślesz wniosek.
Pamiętaj,  złożenie wniosku CEIDG-1 jest równoznaczne ze zgłoszeniem do zakładu ubezpieczeń społecznych, Głównego Urzędu Statystycznego oraz do Urzędu Skarbowego.
Po zatwierdzeniu naszego wniosku dostaniemy wiadomość zwrotną.
Teraz powinieneś pójść do ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego w celu rejestracji.
Od rozpoczęcia działalności masz 7 dni na to, aby udać się ZUS-u w celu zgłoszenia się do ubezpieczenia.