/Jak inwestować – Podstawy budowania portfela inwestycyjnego
Jak inwestować

Jak inwestować – Podstawy budowania portfela inwestycyjnego

Budowę portfela inwestycyjnego należy zawsze rozpoczynać od zadania sobie kilku istotnych pytań oraz udzieleniu na nich szczerych odpowiedzi. Kluczowe w tym procesie jest postawienie pytania o cel, który przyświeca naszej inwestycji. Co chcę, dzięki tej inwestycji osiągnąć?

Cel inwestycyjny

Dobrze określony cel finansowy powinien zawsze zawierać kilka elementów. Mianowicie, należy mieć określaną kwotę oraz określony czas, w jakim ma być realizowany nasz cel. Kolejną bardzo ważną sprawą przy budowie portfela inwestycyjnego jest udzielenie sobie szczerej odpowiedzi na pytanie związane z ryzykiem inwestycyjnym. Pytanie powinno mniej więcej mieć postać „ jaki stopień ryzyka akceptuję, Jakie ryzyko mogę i chcę podjąć”? Jeśli należymy do osób, u których skłonność do ryzyka i finansowa zdolność do podejmowania ryzyka położone są na różnych poziomach, to najrozsądniejszą decyzją będzie dostosowanie decyzji związanych z inwestowaniem do poziomu najniższego z nich.

Strategia inwestowania

Prawidłowo przygotowana strategia inwestycyjna to takie planowanie działań, aby nasz portfel inwestycyjny spełnił pokładane w nim oczekiwania. Pierwszy etap powinien, jak już zostało wspomniane, określić, jaki jest cel naszej inwestycji. Może to być oszczędzanie na edukację dla dzieci lub oszczędzanie na naszą przyszłą emeryturę. A może marzymy o podróżowaniu bądź kupnie mieszkania dla naszej pociechy? Kolejnym krokiem jest udzielenie sobie odpowiedzi na pytanie, ile środków finansowych chcę uzbierać oraz w jakim czasie chcę tego dokonać. Dalszy etap to jasne i uczciwe udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakiej stopy zwrotu oczekuje i ile miesięcznie muszę odkładać oraz jakie ryzyko jestem w stanie podjąć, aby osiągnąć założony cel.

Solidnie zbudowany fundament, pozwoli nam na prawidłowe budowanie portfela inwestycyjnego. I tutaj pojawia się kolejna bardzo ważna sprawa, którą należy przeanalizować. Należy określić liczbę wszystkich elementów finansowych, które chcemy, aby znalazły się w naszym portfelu. Doradcy finansowi zalecają, aby portfel inwestycyjny inwestora prywatnego składał się z akcji kilku, maksymalnie kilkunastu spółek. Wiąże się to bowiem z czasem, jaki możemy przeznaczyć na zajmowanie się naszymi inwestycjami. Przekraczając liczbę kilkunastu spółek, nie jesteśmy w stanie rzetelnie zająć się analizą każdej z nich.

Jak już zostało wspomniane, przy wyborze liczby spółek, które chcemy mieć w portfelu, należy zawsze mieć świadomość horyzontu inwestycyjnego. Jest to szczególnie ważne, gdy nasze inwestowanie oparte jest na perspektywie krótkoterminowej. Przy takim horyzoncie, nie należy budować portfela inwestycyjnego, w którego skład będzie wchodziło więcej niż kilka spółek. Portfel, w którym będzie znajdowało się więcej niż sześć spółek, będzie bardzo trudny do zarządzania, a to może przełożyć się na podejmowanie nerwowych i nieprzemyślanych decyzji. Konkludując, wraz ze zmniejszeniem się horyzontu inwestycyjnego, należy zawsze zmniejszać liczbę spółek, którymi będziemy zarządzać. Przy dłuższym horyzoncie czasowym, możemy pozwolić sobie na podjęcie decyzji o zbudowaniu portfela inwestycyjnego, który będzie składał się z powyżej dziesięciu akcji wybranych przez nas spółek. Warto pamiętać, aby budując portfel, umieścić w nim zdywersyfikowane sektorowo spółki. Pozwoli to na zachowanie równowagi w sytuacji, w której spółka z jednego sektora będzie norowała spadki.