/Dotacje z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej
Dotacja z PUP

Dotacje z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Wiele osób pragnie założyć swoją pierwszą firmę. Niestety powstrzymują ich fundusze, jakie są potrzebne na pierwsze wydatki związane z założeniem działalności gospodarczej. Środki te są nam potrzebne, na zatowarowanie, urządzenie naszego lokalu, stronę internetową, sprzęt potrzebny do pracy czy też reklamę, dzięki której inni dowiedzą się o naszym przedsięwzięciu. Urząd Pracy, aby pomóc chętnym osobom, w posiadaniu swojej firmy oferuje dofinansowanie do jej otwarcia. Dzięki temu wiele osób będzie w stanie spełnić swoje marzenie o własnym biznesie.  Taka forma wsparcia to też, sposób na zmniejszenie poziomu bezrobocia w naszym kraju. Dzięki aktywizacji osób bezrobotnych, zmniejsza się procent ludzi przebywających poza zatrudnieniem

Komu przyznawana jest dotacja z Urzędu Pracy

Niestety nie każdy może otrzymać taką formę pomocy przy otwarciu swojej pierwszej firmy. Aby móc uzyskać formę bezzwrotnego dofinansowania z Urzędu Pracy należy spełnić kilka warunków;. Aby uzyskać dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy należy być osobą zarejestrowaną jako osoba bezrobotna.

Dotacja ta jest przyznawana także Absolwentom CIS lub absolwentom KIS, o których jest mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym (Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1828), a także poszukującym pracy opiekunom osoby niepełnosprawnej, o którym mowa w art. 48 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).

Wysokość dotacji z Urzędu Pracy

Kwota jaką można uzyskać na rozpoczęcie działalności gospodarczej  może być dla wielu osób bardzo pomocna. Dofinansowanie to jest określane w umowie, jaką podpisuje się Urzędem Pracy podczas uzyskania dotacji. Jednak kwota ta nie może być wyższa niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia, tj. obecnie 25.324,14 zł (według stanu na dzień 01.09.2017 r.). Wsparcie  przedsiębiorcy  stanowi pomoc de minimis z wyłączeniem krajowego transportu osób taksówkami i jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności tej pomocy.

Co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy

Jeżeli jesteś zainteresowana/-y otrzymaniem dofinansowania, należy się udać do pobliskiego Urzędu Pracy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, bądź miejsca prowadzenie działalności gospodarczej i złożyć tam dokumenty. Dofinansowanie jakie otrzymasz z Urzędu Pracy musi zostać zabezpieczone w przypadku konieczności jakiego zwrotu, jeżeli nie będziesz wywiązywać się z podpisanej umowy. Formami zabezpieczenia zwrotu dofinansowania może być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Twój wniosek zostanie uwzględniony jeżeli spełnisz kilka dodatkowych wytycznych:

– zostanie złożone oświadczenie o nieotrzymaniu bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

 

Dotacje z Urzędu Pracy a wkład własny

W wielu formach inwestycji czy też dofinansowań wymagany jest wkład własny jaki musisz wnieść aby otrzymać daną formę wsparcia. W przypadku opisywanej dotacji, wkład własny nie jest wymagany. Dzięki czemu łatwiej Cibędzie być aktywnym na runku, jak  też i realizować swoje przedsiębiorcze plany.

 

Potrzebny biznes plan przy dotacji

Starając się o dofinansowanie z Urzędu Pracy musisz przygotować biznes plan swojego przedsięwzięcia, tak aby pokazać Urzędowi, iż pieniądze potrzebne są abyś mógł założyć swoją firm oraz funkcjonować na rynku,a zainwestowana kwota przyniesie zysk w postaci zarobku ze sprzedaży usług jak i też produktów jakie masz zamiar oferować. Biznesplan, który stworzysz na potrzeby otrzymania dotacji, będzie przydatny także i Tobie. Przy jego tworzeniu, będziesz miał okazję przeanalizować swoją decyzję oraz przemyśleć w jaki sposób pozyskasz klientów oraz czy działanie jakie podejmiesz może przynieść oczekiwane zyski. Może okazać się, że pomysł jaki masz, jest dobry, ale niestety koszty jakie poniesiesz będą przewyższył spodziewane zyski.

Dotacje z Urzędu Pracy a prowadzone w przeszłości działalności gospodarcze

Aby otrzymać potrzebne wsparci finansowe z PUP nie przeszkadza fakt iż  w przeszłości prowadziłeś działalność gospodarczą. Aby otrzymać dotację, ważne jest aby ostatnia działalność gospodarcza, która była prowadzona przez Ciebie, była zamknięta przed 12 miesiącami od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Dzięki temu Twój wniosek nie zostanie odrzucony w pierwszej fazie.

Dofinasowanie  z PUP jest łatwe do otrzymania, pod warunkiem, że spełnisz wymienione warunki oraz wykażesz, że dzięki pomocy będziesz wstanie mógł pracować.