/Czy muszę rozliczać się z dywidendy?
Dywidenda

Czy muszę rozliczać się z dywidendy?

Rynek akcji jest miejscem w którym można zarabiać na 2 sposoby. Pierwszym z nich jest zysk z różnicy w zakupie oraz sprzedaży papierów wartościowych. Jest to bardzo prosty sposób – kupujemy gdy jest tanio natomiast sprzedajmy drożej. Drugim sposobem zarobku jest kupowanie akcji pod dywidendę, czyli  podział danego udziału w zyskach pomiędzy akcjonariuszami.  Należy wtedy jednak pamiętać o tym, iż kurs w jest ucinany o wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję. Często można upiec 2 pieczenie na jednym ogniu. Kupując akcje by sprzedać drożej, możemy załapać się na okres, w którym będą nam przysługiwać prawa do dywidendy

Kiedy mam prawo do dywidendy?

Prawo do dywidendy otrzymuje każdy, kto posiada akcje  imienne bądź na okaziciela w dniu, który walne zgromadzenie danej spółki ustali za dzień praw do dywidendy. Należy jednak pamiętać, iż na GPW istnieje 2 dniowy cykl rozliczeniowy. Oznacza to, że dopiero po 2 dniach posiadania danej akcji informacje te zostają zapisane Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Dlatego też, jeżeli dzień praw do dywidendy wpada 10 dnia, to najpóźniej 8 dzień jest dniem w którym należy kupić akcje by posiadać prawa.  Nie tracąc praw możesz je już sprzedać kolejnego – 9 dnia.

Czy  i jak rozliczyć dywidendę w zeznaniach podatkowych?

Jeżeli chodzi o przychody jakie uzyskujmy z tytuły dywidendy,  nie  wykazujemy ich w zeznaniach podatkowych ponieważ podatek od nich został już rozliczony przez płatnika. Jak mówi  Krajowa  Informacja Podatkowa wyjątek stanowi sytuacja, kiedy podatek nie został pobrany przez płatnika. Wówczas zgodnie z art. 45 ust. 3b Ustawy, w zeznaniu o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a, wykazuje się należny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a.

W takiej sytuacji podatnik jest obowiązany wykazać podatek z tego tytułu (w zależności od rodzaju pozostałych uzyskanych przez siebie dochodów) albo w deklaracji PIT-38 w pozycji 38 lub na formularzu PIT-36L w pozycji 61 albo na deklaracji PIT-36 w pozycji 195.

TAGS: